Reparație și finisare al birourilor

Ремонт офисовAtmosfera psihologică în orice birou, după cum este cunoscut de toți, întotdeauna se reflectă asupra rezultatului lucrului angajaților și a colectivului, în întregime. La rîndul său, starea emoțională al oamenilor va fi influențată de locul unde ei se află. Și aici va fi important nu numai o conducere atentă și înțeleaptă, dar și locul, unde trebuie funcționat. În afară de aceasta, biroul este întotdeauna un fel de carte de vizită al companiei, după aparența cărui poate fi determinată imaginea proprietarului lui. Anume din această cauză biroul are o însemnătate aparte.

Astăzi în calitate de soluții al reparație și finisare a birourilor, multe companii oferă reparație cosmetică, reparație capitală și euro reparație. În acest caz parametrii principali a reparație și finisare al biroului au aceleași criterii, ca și la reparația apartamentelor  — dificultatea lucrărilor de reparație și finisare, precum și orientarea lor (modificări esențiale sau parțiale în birou). Reparație cosmetică al biroului este mai des efectuată prin modificări parțiale, legate de instalația electrică, pereți, tavan, pardoseală, iar reparația capitală al birourilor necesită mai multă seriozitate, deoarece se referă la tot biroul în întregime.

PARTICULARITĂȚILE IMPORTANTE AL REPARAȚIEI BIROULUI

Отделка офисов La efectuarea reparație și finisare al biroului și orice altă încăpere, indiferent de funcția lui, este urmărit scopul de creare al unui interior frumos, confortabil și funcțional. Însă reparație și finisare al birourilor are anumite particularități, care îl disting considerabil de la reparația apartamentelor, reparația caselor, magazinelor și alte tipuri de încăperi. Principala particularitate, desigur, poate fi numită aceea, că biroul reprezintă un loc de muncă. Acest lucru înseamnă, că aici este nevoie de a crea condiții confortabile și favorabile pentru lucrătorii companiei. Interiorul funcțional modern servește ca unul dintre cei mai importanți factori pentru îmbunătățirea creșterii productivității muncii și al eficienței de ansamblu al personalului. În acest plan este necesar să se ia în considerație partea tehnică a reparație și finisare în birou.

În încăpere trebuie prevăzută instalarea tuturor instalațiilor inginerești și tehnice, al sistemelor de comunicații și rețea de calculatoare. În afară de aceasta, la echiparea birourilor sunt utilizate sisteme moderne de asigurare al necesităților vitale. Montarea lor necesită o abordare specială la proiectarea interiorului și îndeplinirea nemijlocită a lucrărilor de reparație și finisare.

În afară de aceasta este important de a înțelege, că biroul în mare măsură are funcția de prezentare. Interiorul în birou creează opinia vizitatorilor despre companie. Din această cauză o reparație și finisare calitativă a oficiului este unul dintre cei mai importanți factori de atracția a clienților și partenerilor, și asigurarea loialității lor față de companie. În legătură cu aceasta un rol deosebit îl capătă nu pur și simplu calitatea proiectului de design al interiorului ci în primul rînd creativitatea.

Alegerea materialelor de construcție și finisare pentru astfel de lucrări de asemenea are specific anumit. În primul rînd, materialele trebuie să asigure punerea în aplicare optimă al ideii autorului de design al proiectului. În afară de aceasta, este important de a lua în considerație, că încăperile de birou sunt exploatate destul de intensiv. Acest lucru este de asemenea condiționat de abordare deosebită în alegerea materialelor. De exemplu, pentru efectuarea finisării biroului trebuie selectate acoperiri de pardoseală cu rezistență ridicată la uzură. De asemenea sunt înaintate cerințe mai ridicate față de finisare al pereților. Nu mai mică importanță o are respectarea cerințelor de siguranță, aplicate la exploatarea încăperilor publice. Acest lucru este valabil atît pentru alegerea materialelor, cît și la executarea nemijlocită a lucrărilor de reparație și finisare.

Evident, că reparație și finisare al oficiilor cu respectarea cerințelor înalte la estetică, calitate, funcționalitate și siguranță, o pot asigura doar specialiști calificați și cu experiență. Alegerea executanților de acest nivel poate fi legată cu cheltuieli suplimentare, însă această alegere nu numai va permite de a face interiorul biroului frumos și stilat, dar și va da beneficii economice suplimentare. Acest lucru este realizat datorită durabilității înalte al finisării și avantajelor competitive, pe care le oferă oficiul modern, bine finisat și echipat.
SUNT DIFERENȚIATE URMĂTOARELE TIPURI DE REPARAȚIE AL BIROULUI

Reparație și finisare al oficiilor de categoria A:

Această categorie de birouri include încăperi de elită. Trăsăturile lor caracteristice sunt amplasarea lor reușită în raioanele centrale și prestigioase a orașului, existența drumurilor de acces comode, infrastructura scrupulos organizată și bine gîndită și, desigur, reparația, efectuată la cel mai înalt nivel. Birourile acestei categorii sunt ocupate de companii mari, lideri în industria și activitatea lor. Nu este surprinzător, că la îndeplinirea reparație și finisare în acest caz sunt înaintate cele mai înalte cerințe.

Printre cele mai importante caracteristici al reparației birourilor de categoria A pot fi numite:

  • nivelul considerabil de transformare al interiorului existent;
  • utilizarea celor mai calitative materiale de construcție și finisare, necătînd la prețul lor costisitor;
  • deseori – instalarea pereților despărțitori al oficiilor;
  • implicarea în lucru a celor mai calificați specialiști, începînd de la designer, și finisînd cu lucrători;
  • implementarea instalării tuturor sistemelor de asigurare a necesităților vitale, de comunicație și așa mai departe;
  • instalarea utilajelor;
  • efectuarea complexului complet de lucru al decorului încăperii biroului.

Nu este nevoie să vorbim suplimentar despre faptul, că reparație și finisare al birourilor de această categorie este cel mai costisitor. Însă în acest caz prioritatea principală al clientului este de a primi interiorul, care va corespunde statutului înalt al companiei atît după design cît și după funcționalitate.

Reparație și finisare al birourilor de categoria B:

Din această categorie fac parte birourile, situate în clădirirle reamenajate sau reconstruite. De asemenea din categoria B fac parte centrele de business noi, care au o infrastructură mai puțin dezvoltată sau sunt situate în raioanele orașului mai puțin prestigioase. În afară de aceasta aici automat sunt incluse birourile de categoria A, exploatate mai mult de 5-7 ani.

Luînd în considerație costul mai jos al anume birourilor, nu are sens să fie investiți tot atîți bani în finisare, după cum se face în cazul reparației birourilor de elită. Din altă parte cerințele către calitatea reparație și finisare sunt și în acest caz mari. De regulă, la efectuarea lucrărilor de reparație și finisare în birourile de această categorie este utilizată tot astfel de abordare, ca și la reparația birourilor de categoria A. Însă reducerea cheltuielilor pentru aceste lucrări poate să fie realizată prin utilizarea materialelor mai ieftine. Datorită acestui fapt este posibilă asigurarea reducerii cheltuielilor pentru cîteva puncte odată. Înainte de toate, cheltuielile se micșorează din cauza micșorării volumului de lucru.

Reparație și finisare al birourilor categoriei C:

Birourile de categoria C – încăperi, care pot fi situate în cele mai diverse clădiri. Ele se diferențiază prin costuri joase, ceea ce le permite să fie ocupate de întreprinderi mici și medii. Reparație și finisare a birourilor acestei categorii este cea mai convenabilă. Însă nu trebuie crezut că acest lucru trebuie să se reflecte asupra calității lucrărilor executate. În afară de aceasta, nu trebuie subestimată importanța unei reparații calitative în acest caz, numai din motivul, că este cea mai largă categorie de birouri.

Compania Euroremont-Style efectuează reparație profesională și finisare al birourilor de orice tip în Chișinău și pe tot teritoriul Republicii Moldova. Noi avem o experiență mare de lucru cu utilizarea tehnologiilor și materialelor moderne. Acest lucru ne permite să garantăm fiecărui client un nivel înalt și executare rapidă a lucrărilor de reparație și finisare.

Pentru a primi informație mai detaliată despre serviciile noastre puteți oricînd apela la telefoanele noastre
+373 780 85 656 или +373 692 05 504