Electromontaj

LUCRĂRI DE ELECTROMONTAJ – DESCRIEREA ȘI PREȚURILE

497015Lucrările de electromontaj pot fi efectuate în timpul îndeplinirii reparație capitală în apartament sau reparație capitală în casă, precum și în timpul pregătirii încăperilor în clădirile noi. În afară de aceasta instalarea rețelelor electrice este posibilă și cu scopul de refacere a lor după scurtcircuite de scurtă durată sau deteriorări mecanice în procesul exploatării. Este necesar de a înțelege nivelul de responsabilitate, legat de instalarea echipamentului electric. Calitatea efectuării acestor lucrări determină confortul de locuire în apartament și în utilizare a aparatelor electrice. În afară de aceasta, instalarea profesională a instalațiilor electrice este foarte importantă din punctul de vedere al siguranței.

La îndeplinirea lucrărilor trebuie să fie respectate strict toate cerințele documentelor normative, iar către executori – sunt înaintate cerințe înalte față de calificare. Numai în acest caz poate fi garantat termen de exploatare maxim îndelungat a echipamenului electric și prevenirea scurtcircuitelor și a altor situații de avarie. Din aceste cauze nu este recomandat de a încredința executarea acestor lucrări neprofesioniștilor, doar din considerentul prețurilor mici pentru lucrările cu echipament electric. Consecința a astfel de decizii pot fi cheltuieli cu mult mai semnificative.

Lucrările cu echipament electric sunt executate pe bază de proiect elaborat luînd în considerație sarcina maximă a fiecărui obiect concret. Reieșind din acestea este aleasă secțiunea cablului și parametrii echipamentului de protecție și de comutare, este întocmit devizul pentru lucrările cu echipament electric. După aceasta este efectuată trasarea instalației electrice. Totodată este necesar de a lua în considerație că cablul în perete, poate fi instalat doar în direcție verticală sau orizontală. Toate racordurile și conexiunile se efectuează cu ajutorul cutiilor de comutare. În direcția orizontală cablul este instalat cu un spațiu de numai puțin de 20 de centimetri de la tavan. Instalarea rețelei electrice este posibilă în mod ascuns și deschis. În primul caz este efectuată șaparea șanțurilor în pereți pentru cablu. În cazul garniturii deschise pot fi utilizate cutii de cabluri speciale. Etapa finală este instalarea și conectarea prizelor, întrerupătoarelor, aparatelor de iluminat.

e1175104f796ab_big 13270435131017 ustroystva_avtomati4eskogo_vkl 12649405378645
Electricienii cu experiență a companiei Euroremont-Style vor îndeplini lucrările de electromontaj de orice dificultate de calitate superioară și în termeni cît mai scurți. Noi oferim clienților noștri prețuri avantajoase pentru lucrările de electromontaj.

Tipurile și succesiunea lucrărilor de electromontaj

Instalația electrică în apartament poate fi înlocuită complet sau parțial. La schimbarea schemei de instalare a rețelei electrice din cauza replanificării sau instalării rețelei suplimentare pentru echipament de capacitate mare este efectuată înlocuirea completă a cablurilor și racordurilor. Instalarea întrerupătorului suplimentar, corpului de iluminat, supravegherei video sau a altor elemente a rețelei electrice nu necesită definitivarea circuitului existent de alimentare cu energie. În unele cazuri pentru aparatele electrice de mare capacitate este admisă întinderea cablului suplimentar și a prizei fără de a schimba planul în întregime.

Cablarea poate fi necesară și în apartament vechi, și în clădire nouă. Este recomandat de a schimba complet cablurile uzate, care nu pot face față tensiunii curente. În apartamentele noi, sunt necesare doar definiri minore pentru asigurarea alimentării tuturor dispozitivelor utilizate. În orice caz întinderea cablului este realizată în următoarea succesiune:

  1. pe pereți este aplicată schema de instalare cu indicarea locurilor pentru racorduri;
  2. este efectuată șănțuirea și plasarea cablurilor în caneluri;
  3. sunt instalate cutii de distribuție și tabloul electric;
  4. sunt conectate prizele, întrerupătoarele și aparatele electrice.

Lista de prețuri pentru Lucrările de electromontaj (costul materialelor nu este inclus)

Prețurile indicate pe site sunt prețuri pentru tipuri de lucrări standarde. Costul lucrărilor în fiecare caz concret este determinat de meșter preventiv sau la deplasarea la obiect.

Nr. Denumirea lucrărilor Unitatea de măsură Prețuri (lei)
1 Montarea panoului electric pentru apartament un de la 700
2 Instalarea automatului un de la 60
3 Instalarea DDR un de la 160
4 Instalarea prizei un de la 50
5 Instalarea întrerupătorului un de la 50
6 Instalarea podelei calde de la 250
7 Instalarea corpurilor de iluminat pucntiforme un de la 70
8 Instalarea lustrei un de la 300
9 Istalarea benzii cu diodă electroluminiscentă m de la 75
10 Instalarea ventilatorului un de la 150
11 Montarea cablului în tub ondulat m de la 20
12 Montarea cablului în tub ondulat în canelură m de la 30
13 Montarea suportului de priză un de la 75
14 Șaparea canelurii pentru suportul de priză un de la 45
15 Șaparea canelurii pentru cablu m de la 30
16 Șaparea canelurii pentru panoul electric un de la 750
17 Demontarea prizelor un de la 45
18 Demontarea cablului m de la 45
19 Demontarea corpului de iluminat punctiform un de la 30
20 Demontarea lustrei un de la 100
21 Demontarea panoului electric de la 500

Pentru a primi o informație mai precisă este necesar de a se întîlni cu specialistul nostru pentru efectuarea măsurărilor și discutarea sarcinii tehnice. Efectuăm prezentarea obiectelor la diferite etape a lucrărilor de finisare.

Pentru a primi informație mai detaliată puteți în orice moment să luați legătura cu noi apelînd la numerele de telefon
+373 780 85 656 sau +373 692 05 504