Glafuri din gips-carton

Gips-cartonul este deseori utilizat pentru finisarea încăperilor, în special, pentru instalarea glafurilor de ferestre și de uși.

Avantajele glafurilor din gips-carton

 • Ecologicitatea
 • În procesul de montare a glafurilor din PGC molozul se formează în cantitate minimă.
 • Volumul de muncă mic. Gips-cartonul ‒ este un material ușor și comod, din această cauză se lucrările cu el sunt îndeplinite rapid;
 •  PGC se potrivește mai bine ca alte materiale de finisare pentru nivelarea suprafeței;
 •  Foile de gips-carton se potrivesc pentru finisarea ferestrelor de orice formă și dimensiuni;
 •  Sub construcția de PGC este comod de a ascunde conductoarele electrice.

Succesiunea lucrărilor :

 • Răzuirea golului ferestrei  (atent, cu ajutorul cuțitului este înlăturată spuma de montaj de prisos.  Este curățat tot praful și gunoiul. La necesitate este înlăturată acoperirea veche – tencuiala, vopseaua, tapetele, văruirea
 • Suprafața este prelucrată cu amorsă cu proprietăți antifungice. Acest lucru va servi în calitate de barieră suplimentară împotriva pătrunderii mucegaiului în casă.
 • După prelucrarea cu amorsă este necesar de a netezi spuma de montaj cu mortarul.
 • Sunt tăiate glafurile din foile de gips-carton.
 • Pregătirea amestecului adeziv.
 • Amestecul este aplicat pe foaia de gips. Este strîns bine, în același timp nivelîndu-l. Uniformitatea finisării glafurilor ferestrelor cu gips-carton este ajustată și verificată cu nivelă.

Procesul de instalare a gips-cartonului pentru glafurile de ușă:

 • Începem lucrul de la glaful lateral. Facem măsurările lui și tăiem în conformitate cu măsurările stratul necesar nouă. Trebuie luat în considerație, că lățimea foii trebuie să fie mai mare cu 10 mm decît lățimea glafului.
 • Plasăm foaia de masă plastică expandată în spațiul deschis și măsurăm unghiul. Foile sunt instalate sub unghi drept. Instalarea construcției sub unghi obtuz complică procesul de lucru.
 • Apoi canelura trebuie umplută cu spumă de montaj, fără de a fi scoasă din gips-carton. Aplicăm spuma pe toată lungimea taluzului.
 • Strîngem bine glaful de perete, avînd grijă ca să nu deplasăm colțul fixat. Iar colțul opus atașăm la perete cu bandă adezivă.
 • Tot în așa fel instalăm și celălalt glaf lateral.
 • Apoi urmează montarea glafului superior al ușii — mai întîi facem în spuma de montaj o fisură, ca și în cazul cu glafurile laterale.
 • Ca și în cazul precedent, adăugăm la lățimea foii 10 см, și calculăm lungimea în așa mod, ca foaia să se așeze pe nervurele glafurilor laterale.
 • Instalăm stratul primit de gips-carton în șănțuleț și măsurăm unghiul.
 • Umplem distanța între perete și foaia de spumă de montaj — tot în așa mod, ca și în cazul taluzelor laterale.
 • Strîngem strîns taluzul la perete.
 • După instalare trebuie așteptat să se usuce taluzele, ceea ce durează aproximativ 24 de ore, iar apoi de a trece la finisarea lor finală.
 • Finisarea - șpăcluirea ungherilor, vopsirea lor și lipirea tapetelor.

Prețurile pentru glafurile din gips-carton

Nr. Adîncimea glafului, în cm Glafuri standarde, în lei pentru 1 metru liniar Glafuri izolate termic, în lei pentru 1 metru liniar
1 0-15 40 80
2 15-20 50 90
3 20-25 60 100
4 25-30 70 110
5 30-35 80 120
6 35-40 90 130
7 40-45 100 140
8 45-50 110 150
9 50-55 120 160
10 55-60 130 170
11 mai mult de 60 preț negociabil

Galeria

31
32